Thursday, March 15, 2012

Peningkatan Budaya Songsang


Pada zaman teknologi canggih ini , setiap rumah terdapat sistem komputer yang canggih untuk membantu manusia memudahkan kerja harian mereka. Perkembangan teknologi memberikan impak yang besar dalam kehidupan harian manusia. Ia membawa kebaikan dan juga keburukan kepada manusia. Dari segi kebaikan, manusia tidak perlu bergerak 100% untuk melakukan sesuatu kerja seperti berkomunikasi atau berhubung dengan orang lain . Kerja-kerja sedemikian boleh dilakukan di hujung jari saja. Rutin harian manusia menjadi lebih efisien dan cepat berbanding zaman dulu. Dari segi keburukan, kehidupan sosial manusia terjejas kerana perkembangan teknologi. Tidak dapat dinafikan teknologi komunikasi memudahkan manusia berhubung melalui laman sosial seperti fb, twitter, blog dan yahoo messenger, tetapi  manusia akan hilang pertimbangan dalam memberikan perhatian sewajarnya terhadap fungsi kehidupan realiti mereka. Manusia memperuntukkan banyak masa melayari laman sosial sehingga mengabaikan pergaulan dengan ahli keluarga dan komuniti setempat.
Budaya songsang turut meningkat akibat tidak ada kawalan daripada pihak tertentu. Laman web yang menawarkan pelbagai kemudahan memuat turun video lucah, khidmat pelacuran , lesbian , gay , biseksual dan transgender mudah didapati di Internet. Pada zaman modern ini, kumpulan berkenaan berani mendedahkan secara terang-terangan bertindak mengumpul ahli-ahli baru melalui laman sosial. Selain mencari teman sejenis, kumpulan tersebut turut menganjurkan pertemuan dan mengadakan pelbagai program mempromosi seks bebas. Tidak dapat dinafikan bahawa jumlah “ LIKE “ dalam facebook bagi kumpulan seks bebas boleh mencecah  ribuan orang menyokong tindakan mereka. Ramai remaja  pada hari ini menjadi gay dan lesbian kerana perkembangan hormon yang tidak seimbang  dalam tubuh badannya. Masyarakat Malaysia tidak dapat menerima budaya songsang yang semakin berleluasa ini.
Peranan ibu-bapa adalah penting supaya anak-anak mereka berkelakuan baik dan tidak mudah terjerumus dalam aktiviti songsang ini. Naluri bermula pada peringkat awal iaitu ketika kanak-kanak berada pada sekolah rendah. Ibu-bapa seharusnya peka terhadap perkembangan awal  kanak-kanak  supaya perkembangan kanak-kanak adalah normal dan selari dengan tingkah laku dan seks jantina mereka. Jika ibu-bapa gagal mengawal tingkah laku anak-anak mereka, akan melahirkan golongan anak muda yang ‘ songsang’ tingkah laku yang semakin menjadi barah dalam masyarakat hari ini. Selain daripada peranan ibu-bapa , pihak polis seharusnya tidak berkompromi terhadap aktiviti –aktiviti yang menyalahi undang-undang negara seperti aktiviti seks songsang yang kawasan tumpuan di bandar besar Kuala Lumpur, Georgetown dan Johor.

Thursday, March 8, 2012

Ke arah negara yang berpendapatan tinggi


Pengumuman pembatalan pelaksanaan SBPA dan kembali kepada Skim Saraan Malaysia ( SSM ) dengan beberapa penambahbaikan  untuk pelarasan gaji yang lebih adil  adalah sesuatu tindakan yang bijak dan disambut baik oleh 1.4 juta penjawat awam di Malaysia.

Di negara maju mahupun negara membangun seperti Singapura, skim gaji kakitangan awam adalah lebih tinggi daripada sektor awam. Ia menunjukkan kerajaan Singapura begitu mementingkan produktiviti seorang pekerja dan ini menyumbang secara tidak langsung  kepada pertumbuhan ekonomi negara Singapura. Negara Malaysia harus mengambil Singapore sebagai contoh modelling dari segi pentadbiran negara. Justeru beberapa semakan perlu dilakukan supaya pendapatan yang dicapai oleh kakitangan awam negara Malaysia  benar –benar menunjukkan telah mencapai ke tahap memuaskan selaras dengan tahap kadar pertumbuhan ekonomi negara.  Ia juga bertujuan mewujudkan pendapatan yang kompetitif berbanding dengan sektor swasta dan  memastikan kakitangan awam bekerja lebih efisien.

CUEPAS sebagai badan induk kesatuan sekerja sektor awam, telah menuntut ketidakadilan pada sistem yang sedia ada. Antaranya 7 tuntutan ialah :

1.    Pemindahan mata gaji yang kurang adil.
2.    Kekananan tidak diberi pengiktirafan
3.    Gaji maksimum
4.    Gred yang kekal dan tiada pergerakan
5.    Kenaikan gaji 7-13 %
6.    Penukaran gelaran jawatan
7.    Jurang gaji antara kumpulan pengurusan tertinggi dan kumpulan pelaksana.

Dengan kenaikan kos sara hidup yang kian meningkat di bandar , kakitangan awam yang berada dalam kategori rendah dan sederhana haruslah diberi perhatian daripada pelbagai pihak. Justeru , gaji minimum harus diberikan kepada semua penjawat awam khasnya daripada kumpulan sokongan  agar ia melepasi garis kemiskinan di bandar mahupun di luar bandar. Kumpulan sokongan adalah penting kerana ia menjadi tulang belakang jentera sektor awam dan memberi kekuatan kepada kerajaan.

Maka , PM bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik perkhidmatan awam Malaysia, yang bukan sahaja melibatkan sistem saraan tapi juga rupa bentuk perkhidmatan awam masa depan yang diperlukan negara.Kesimpulannya , kerajaan Malaysia harus mewujudkan sistem gaji kakitangan awam yang munasabah untuk mengurangkan kos sara hidup yang kian meningkat dari masa ke semasa. 

Wednesday, February 15, 2012

Akta Perlindungan Data Peribadi


Pada  10 Feb 2012 – Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato’ Sri Utama Dr. Rais Yatim telah merasmikan Majlis Pelancaran Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan pelaksanaan akta ini , akan  membawa kebaikan kepada semua pihak di mana semua pihak yang memproses data peribadi pengguna harus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Akta Perlindungan Data peribadi 2010. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dikecualikan demi tujuan kelancaran proses  semakan dan siasatan.
Akta Perlindungan Data Peribadi mengandungi 7 prinsip amalan pengendalian maklumat . Antaranya ialah :
1.    Prinsip Am
2.    Prinsip Notis dan Pilihan
3.    Prinsip Penzahiran
4.    Prinsip Keselamatan
5.    Prinsip Penyimpanan
6.    Prinsip Integriti Data
7.    Prinsip Akses

Prinsip Am mengandungi pemprosesan data peribadi oleh pihak tertentu atau sebuah organisasi seharusnya untuk tujuan yang sah dan mendapat kebenaran individu serta setakat mencukupi sahaja dan tidak berlebihan .

Prinsip Notis mengandungi pihak berkuasa harus memberitahu pengguna / client dengan tujuan data digunakan dan memberitahu pihak ketiga akan mengakses data peribadi tersebut.

Prinsip Penzahiran mengandungi data peribadi tidak boleh didedahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan daripada pengguna .

Prinsip Keselamatan mengandungi pengguna data peribadi seharusnya mengambil langkah-langkah keselamatan berhubung dengan pemprosesan data peribadi supaya tidak berlaku kehilangan data, penyalahgunaan data dan penggunaan data yang tidak sah serta akses secara tidak sengaja oleh pihak yang ketiga .

Prinsip Penyimpanan mengandungi data-data tidak boleh disimpan lama dari yang diperlukan dan harus dimusnahkan jika data-data tidak digunakan lagi.Data peribadi pengguna tidak boleh disimpan selamanya.

Prinsip Integriti Data mengandungi data peribadi yang sedia ada hendaklah sentiasa tepat , betul , lengkap , di kemas kini dan tidak mengelirukan  serta dipercayai untuk diguna berhubung dengan tujuan yang sah .

Prinsip Akses mengandungi subjek data hendak diberi akses kepada data peribadi serta boleh membetulkan, meminda atau membatalkan data yang tidak tepat.

Pada zaman teknologi yang canggih hari ini , banyak perkara akan berlaku . Akta ini amat    penting untuk menghalang pihak yang tidak bertanggungjawab menjual data peribadi kepada pihak ketiga demi kepentingan individu dan juga tujuan pemasaran . Peraturan –peraturan ini harus disebarkan kepada badan-badan NGO, syarikat swasta , agensi-agensi kerajaan supaya mendidik orang awam atau pekerja sebuah organisasi demi melindungi data peribadi mereka.  Kesimpulannya , perlindungan data peribadi amat penting untuk menjamin negara Malaysia menjadi negara yang maju dan makmur pada tahun 2020.

Thursday, February 2, 2012

Akta Perhubungan Kaum


Kerajaan ingin mengenalkan Akta Perhubungan Kaum untuk mengelakkan diskriminasi kaum di Malaysia. Akta ini menghalang diskriminasi dari segi kaum, warna , etnik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kegiatan awam. Akta ini akan mempromosi persamaan kaum dan membentukkan prosedur untuk mengelakkan diskriminasi kaum. Jika akta ini dilaksanakan, akan memberi kesan yang positif kepada semua kaum . Antara kesannya adalah seperti berikut: -
·         Kemasukan dalam Institusi tinggi adalah berdasarkan keputusan dan kuota yang sedia ada 
         dihapuskan.
·         Setiap syarikat dapat memohon perbendaharaan  tidak mengira pemegang syer.
·         Setiap syarikat boleh didaftar sebagai kontrator tidak mengira kaum atau taraf.
·         Biasiswa karajaan diberi berdasarkan keputusan yang terbaik dan tidak ada peruntukan 
         khas untuk kaum tertentu.
·         Kenaikan pangkat dalam jabatan kerajaan berdasarkan prestasi perkerjaan yang baik.  

Monday, January 30, 2012

Race Relation Act ( RRA )


The government intend to introduce a race relation act. RRA is brought in to prevent race discrimination in Malayisa. It prohibits discrimination on the ground of race, colour, nationality, ethnic and national origin in the fields of employment education and public functions. The act is to promote race equality and formulate procedures to prevent race discrimination.
Effects :
·         Entry into higher learning is based on merit and quotas is abolished.
·         Every company can apply to treasury irrespective of shareholders.
·         Every company can be registered as contractors irrespective of race or status.
·         Everyone can approved permits.
·         Government scholarships will be given based on merit and no reserves.
·         Promotion in government departments is based on merit. 

Tuesday, November 15, 2011

Memorandum kepada Jawantankuasa Pilihan Khas Parlimen ( PSC )


Antara kaedah-kaedah terbaik untuk memantapkan lagi sistem pilihan raya yang sedia ada ialah : 
1.     Kelayakan minimum
Ahli Parlimen merupakan wakil yang dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan pandangan    dan masalah rakyat. Kerajaan seharusnya mengenakan syarat  kelayakan minimum iaitu sekurang-kurangnya pemegang Ijazah Sarjana Muda  untuk menjadi Ahli Parlimen.  Ini disebabkan terdapat sesetengah  Ahli Parlimen tidak mempunyai kecekapan dan kewibawaan menjadi Ahli Parlimen. Mereka gagal melaksanakan tugasnya sebagai Ahli Parlimen yang baik.

2.    Kesaksamaan 
Selepas Parlimen dan DUN dibubarkan, ahli parlimen dan  menteri-menteri akan kehilangan kedudukan mereka. Mereka tidak boleh menggunakan kapasiti  mereka sebagai PM atau ahli parlimen dalam urusan rasmi  kerajaan atau penggunaan jentera kerajaan untuk berkempen demi kepentingan parti . Sebab semasa parlimen atau DUN dibubarkan, parti BN bukan parti pemerintah lagi ,  menteri –menteri menjadi  orang biasa dan mereka tidak mempunyai kuasa memerintah.  Jika dijemput menghadiri  majlis- majlis kerajaan, mereka tidak boleh hadir atas kapasiti sebagai Perdana Menteri , Timbalan Perdana Menteri atau Menteri lain.   

3.    Penggunaan no siri pada kertas undi
Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengundi, dan perlu mengundi. Undi adalah rahsia. Tetapi di Malaysia , undi boleh dikesan oleh pihak lain . Ini kerana setiap kertas undi ada no siri . Ini menjadi undi di Malaysia pada pilihan raya bukan sesuatu yang rahsia lagi, pihak berkuasa boleh menyemak  dengan senarai nama yang sedia ada .

4.    Kebebasan media
Media yang ada sekarang terutama TV station dikawal oleh kerajaan . Kerajaan menggunakan media ini untuk menyebar propaganda parti  mereka. Rakyat tidak menerima maklumat lengkap mengenai propaganda parti politik pembangkang lain. Sebagai pembayar cukai kepada kerajaan , rakyat berhak mengetahui situasi  sebenar  supaya membolehkan mereka membuat keputusan mengundi pihak yang disokong.

5.     Tempoh kempen & Permit Polis
Tempoh kempen pilihan raya harus dipanjangkan seperti termaktub dalam    Perlembagaan demi  mencapai keadilan. Permit polis harus diberikan kepada semua pihak parti politik di negara kita secara adil dan tidak harus bersifat 'double standard'  pada pilihan PRU 13 nanti. 

Sunday, November 13, 2011

Memorandum for Parliamentary Select Committee (PSC)


1. Minimum Qualification
 There are Members of Parliament and State Assemblies who can’t perform well in the Parliament and  State Assemblies. Their reasoning are illogical and meaningless. The PSC should recommend at least a degree as minimum qualification.

2. Equality
When parliament and state assemblies are dissolved, the members, ministers, deputy and prime minister lose their status. They are equal and do not have any powers as ministers. They are forbidden in engaging themselves in any functions and are not allowed to use government machinery and facilities . If they are invited, their capacity is no more a minister.

3. Usage of serial numbers in ballot paper
 Voting is supposed to be secret election, but it is not true. Ballot papers printed with serial numbers and they can be cross checked with the voting person. The attendance of the voters is not signed by the individuals.

4. The role of media especially TV
Most of the TV stations are one sided and they carry with lot of propaganda. Equal time and participation should be given to all political parties and can not favour one.

5. Campaign period
The campaign period should be lengthened as it is provided in the constitution. The police permits must be given liberally to all political parties.